Välj en sida

 

Integritetspolicy/GDPR

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.pars.work.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

 

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

 

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

 

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

 

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

 

Vilka rättigheter du har över dina data

 Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

 

Övriga uppgifter

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen (PuL) med EU:s dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Den nya dataskyddsförordningen stärker det personliga integritetsskyddet och ställer högre krav på myndigheter, organisationer och företags behandlingar av personuppgifter.

Rättslig grund
PAR får enligt Dataskyddsinspektionens direktiv hantera den registrerades uppgifter under dom rättsliga grunderna “intresseavvägning” och/eller “avtal”.

Intresse vid intresseavvägning
PAR använder intresseavvägning som laglig grund vilket innebär att ”behandlingen är nödvändig för berättigade intressen och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre”.

Vad är en personuppgift?
Personuppgift är varje uppgift som kan identifiera en fysisk person direkt eller indirekt som exempelvis namn, personnummer, adress, telefon, fastighetsbeteckning med mera.

Vad är behandling av personuppgift?
Behandling av personuppgift omfattar all hantering av personuppgifter som insamling, registrering, lagring, spridning, samkörning med flera.

Ändamålen med behandlingen
Vi ser en samarbetsmöjlighet med den registrerade där PAR kan anlitas för att förenkla information med hjälp av animering och/eller har ingått i ett avtal med den registrerade.

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter. Namn, telefonnummer, e-post och adress. Uppgifter som möjliggör kontakt med dig.

Personuppgiftsansvarig
Pär Söderlund på PAR. Nås via [email protected] och +46(0)725-352525.

Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag
Den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifter som är nödvändiga för att ingå ett lagstadgat eller avtalsenligt avtal.

Mottagare av uppgifter
Inga personuppgifter lämnas ut och/eller säljs vidare till någon annan mottagare utanför den personuppgiftsansvariges nämnd om inte lag säger annat.

Överföring av uppgifter till tredje land
Vi överför inga uppgifter till tredje land.

Lagringstid
Vi ska följa principen om lagringsminimering som innebär att personuppgifter inte får sparas, d.v.s. förvaras i en form som möjliggör identifiering, under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. När personuppgifterna inte längre behövs för de ändamålen ska de raderas eller avidentifieras.

Mejl
GDPR och denna policy gäller även för mejl som innehåller personuppgifter. Mejl innebär ofta att man behandlar personuppgifter. Själva mejladressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter. Detta innebär bl.a. att vi måste ha en rättslig grund som tillåter behandlingen av personuppgifter. Det kan till exempel vara att vi har eller ska ingå ett avtal eller fullgör en rättslig förpliktelse. Inkommande mejl kan normalt sett behandlas efter en intresseavvägning. Det beror på innehållet om och hur länge ett mejl får sparas. Följande principer ska gälla särskilt för mejl inom PAR:
Personuppgifter ska inte skickas via mejl i onödan.
Personuppgifter ska bara skickas till dem som behöver uppgifterna för sitt arbete.
Känsliga personuppgifter eller andra extra skyddsvärda personuppgifter ska – förutsatt att de måste skickas med mejl – inte skickas i oskyddade mejl.
Utifrån innehållet i ett mejl ska det avgöras om, och i sådana fall, hur länge det får sparas. Då mejlet inte längre får sparas, ska det raderas.
Mejl med personuppgifter ska inte sparas ”för att det kan vara bra att ha”.
Personuppgifter i mejl ska flyttas till andra system, om mejlsystemet inte är lämpligt för den fortsatta behandlingen av uppgifterna.
Det ska finnas lämpliga gallringsrutiner av gamla mejl.

Hur förändringar görs i personuppgiftspolicyn
Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla oss, och därför kan innehållet i denna policy ändras över tid. Vi ser över policyn minst en gång per år. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligt sätt.

Lagring av uppgifterna
Vi lagrar personuppgifterna i vårt CRM (ett Google Sheets dokument samt tjänsten LimeGo), finansiella system (Speedledger) och/eller e-postklienter (Gmail).

Dataskyddsombud
PAR har inget dataskyddsombud då vi inte uppfyller Dataskyddsinspektionens krav för att ha en sådan.

Rättigheter
Den som är registrerad hos PAR har rätt att få veta vilka registreringar som finns om sig. Det kallas att begära ut ett registerutdrag. Man kan bara begära registerutdrag om sig själv. Det är kostnadsfritt att begära ut ett registerutdrag per år. Registerutdraget ska vara den registrerade tillhanda inom en månad.

Rätta/Överföra/Radera/Begära ut personuppgifter
Om du vill begära ut dina personuppgifter som beskrivs här ovan så har du rätt att få det, som exempelvis ett registerutdrag. Du har också möjlighet att få dina personuppgifter rättade, överförda eller i vissa fall raderade. När du har gett ett samtycke till att PAR får behandla dina personuppgifter har du även rätt att dra tillbaka samtycket. Om du vill få hjälp med något av detta så kan du alltid maila till [email protected]

Rätten att lämna klagomål till Datainspektionen
Du kan lämna ett klagomål till eller kontakta Datainspektionen.

Automatiserat beslutsfattande
Vi tillämpar inte att automatiserat beslutsfattande.

Källa varifrån uppgifterna har hämtats
När personuppgifter inte lämnats av den registrerade själv kan PAR ha hämtat den registrerades personuppgifter från hens företags hemsida eller annan plats på internet som är tillgänglig för allmänheten samt även hänvisning. Vi kan också använt verktyget LimeGo för att inhämta datan.

Behandling för annat ändamål
Om de insamlade personuppgifterna ska användas för annat ändamål än för det ursprungliga syftet ska den registrerade informeras om detta innan en sådan behandling utförs.