Välj en sida

Min process

 

Notera att processen kan skilja sig något beroende på projektets omfattning och vilket paket ni väljer

UPPSTART

Med ett frågeformulär, ”brief”, samlas all nödvändig information kring ert projekt, ert företag och er vision med denna video. Därefter presenteras en tidsplan med processens alla steg för er. Ni har möjlighet att ge feedback i projektets alla steg, helst inom 24-48 timmar, för att skapa en så effektiv process som möjligt. 

Känns allt rätt skrivs kontrakt och när 50% av betalningen är gjord från er kör vi igång. Ett koncept presenteras med hjälp av bilder, ett ”moodboard”, för att visa känslan av stilen på videon. Detta för att veta att vi är på rätt spår.

STEG:
1. Brief
2. Tidsplan
3. Kontrakt och 50% av beloppet betalas in
4. Koncept/Moodboard

Steg 4: Moodboard

FÖRPRODUKTION

Det är dags att skriva ett manus och välja en röst från en röstbank. Därefter skapas ett bildmanus. En illustratör skapar sen tre olika stilar av en utvald bild från bildmanuset som ni kan välja mellan. 

Sen är det dags att spela in rösten och det görs med live-regi över Skype. Här skapas även en ”animatics” – en video av alla stillbilder. 

STEG:
5. Manus och röstval
6. Bildmanus och tre stilval
7. VO-inspelning/Animatics

Steg 6: Bildmanus

Steg 6: Vald stil

Steg 7: Animatics

PRODUKTION

Utifrån den stil som valdes i steg 4 illustreras nu hela bildmanuset, detaljer läggs på och slutligen påbörjas själva animeringen. Animeringen är den del som tar längst tid i processen. 

När animeringen är klar läggs det på musik och ljudeffekter från en ljudbank. Här skapas även undertexter. När videon slutligen är klar får ni en länk där ni kan ladda ner videon i formatet HD 1080P MOV eller MP4.

STEG:
8. Illustrationer
9. Animering
10. Ljud och undertexter
11. Leverans och resterande 50% av beloppet betalas in

Steg 11: Leverans. Här kan ni se Jämtkrafts video om vattenkraftverk som PAR producerat

Bolla er tankar med mig

Oavsett om ni är i startgroparna eller i slutskedet av ert projekt, hör av er så kan jag fungera som ert bollplank.